Voor de opdrachtgevers

Excellus is een belangrijke en ervaren partij op het gebied van flexibele personeelsoplossingen in de zorgbranche. Doordat onze zorgprofessionals in onze eigen academie worden geschoold en getraind, leveren wij alleen zorgprofessionals van hoge kwaliteit.

Wanneer Excellus?

 • Inzetten van tijdelijk personeel

 • Invullen van interim opdrachten

 • Zowel korte fluctuaties in het rooster als lange termijn oplossingen

 • Invullen van tijdelijke vacatures

 • Zwangerschap- en ziektevervanging

 • Werving en selectie

Waarom Excellus?

 • Langdurige samenwerking

 • Goed geschoolde en getrainde zorgprofessionals

 • Onze zorgprofessionals hebben een positieve instelling en zijn gepassioneerd

 • Professionals zijn direct inzetbaar en gewend om voor diverse opdrachtgevers te werken

 • Wij leveren de beste zorg

 • Excellus is een stabiele en betrouwbare partner

 • Wij zetten onze creativiteit in

 • Wij nemen 100% verantwoordelijkheid

NEN-certificering

Excellus is NEN-gecertificeerd. De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De NEN 4400 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming en (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De NEN 4400-1 norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland.

De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in de NEN 4400, zijn:
– de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.
– het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.